Det finnes noen minimumskrav for deres oppsett for å kunne bruke Picasso mest mulig problemfritt.
Utelater du et eller flere av disse kravene, kan resultatet være en ustabil bruk av Picasso i din daglige drift.

Picasso installasjon fra din side består av oppsett av VPN fra din Router/Firewall til vår, det er viktig at denne er satt opp korrekt da VPN forbindelsen ellers kan lukkes og med det forsvinner forbindelsen til Picasso.
Ut over det består installasjonen av oppsett på din PC, her finnes flere parameter som gjør at du får en stabil forbindelse når du bruker Tilkobling til eksternt skrivebord / Remote Desktop, som er det programmet som brukes ved tilkobling til Picasso.

Minimum Tekniske krav til oppsett
  • Windows Versjon
  • Generell strømstyring på PC’en
  • Strømstyring av Nettkort
  • Forhindre lokale ressurser på tilkoblingen
  • Oppsett av Keep Alive
  • Minimum skjermoppløsning: 1450 x 900
PC / Klienten

Vi anbefaler at du holder din PC eller Mac oppdatert med den seneste versjonen av Windows eller macOS samt Microsofts Remote Desktop Client (Eksternt skrivbord), dels for å ha maksimalt beskyttelse mot inntrengning og dels for at det stadig arbeides med å gjøre disse produktene raskere og mer stabile. Årsak er kjente utfordringer med at tidligere versjoner kan ha vanskelig for å koble til med Remote Desktop som benyttes til påloggingen av Picasso i Hosting.
For å understøtte alle funksjoner som hjelper med å sikre tilkoblingen til Picasso, skal Windows versjonen være Professional eller Enterprise.

Generell Strømstyring

Strømstyringen på PC’en skal settes opp til å kjøre med høy ytelsesevne, dette skyldes at det i Windows ligger strømstyringsfunksjoner som stenger ned nettverksforbindelsen. Når dette skjer mister du forbindelsen til Picasso og eventuelt ikke lagret arbeid. Arbeidet må gjenskapes etter at det blir reetablert forbindelse til Picasso.

Strømstyring av Nettkort

Hvis man velger egenskaper på nettkortet som brukes på PC’en kan man under konfigurasjonsknappen finne fanebladet strømstyring. Windows har en standardinnstilling som lukker nettkortet om dette ikke blir brukt. Da det ikke er noen særlig stor nettverksbruk på en Picasso forbindelse som ikke er i bruk, vil dette av nettkortet bli oppfattet som det ikke blir brukt. Når det skjer vil nettkortet slås av og du mister forbindelsen til Picasso, samt eventuelt ikke lagret arbeidet. Arbeidet må gjenskapes etter at det blir reetablert forbindelse til Picasso.

Forhindre lokale ressurser på tilkoblingen

Når du bruker Tilkobling til eksternt skrivebord / Remote Desktop, er standard innstilling fra Windows at du tar med dine lokalt installerte skrivere. Det er ikke hensiktsmessig da dine skrivere allerede er installert i tilkoblingen du bruker til Picasso. De lokalt installerte skriverne vil ofte være de samme som du får når du oppretter en forbindelse. Det vil si du på to forskjellige måter får installert de samme skriverne, hvilket gjør at det tar lengere tid å logge på. Samtidig kan det gi store problemer med printerinstallasjon og valg av standard skrivere. Derfor skal haken til skrivere fjernes under fanebladet Lokale ressurser på din tilkobling til eksternt skrivebord.

Oppsett av keep Alive

Dette er en funksjon i Windows som gjør at Windows hjelper med å holde forbindelsen aktiv. Funksjonen slås til i de lokale gruppe regler (Local Group Policies). ”Konfigurer intervall for Keep-Alive-forbindelser”, den finnes under Administrative maler / Windows-komponenter / Remote Desktop Services / Vert for ekstern skrivebordsøkt / Tilkoblinger. Reglen skal Aktiveres og Keep-Alive.konfigurer intervall settes til 30.

VPN Oppsett:

Optimering av VPN forbindelsen
Dette oppsettet påvirker en ofte satt standardinnstilling på din Routers/Firewalls forbindelse opp mot vår Firewall/Router. Denne standardinnstillingen gjør at arbeider du veldig aktivt (eller har mange påloggede brukere), som gjør at din VPN forbindelse har en stor trafikk, så vil din router innenfor en kortere tidsramme gjenetablere VPN forbindelsen til vår Router / Firewall. Det er ikke noe galt i under normale omstendigheter, men etter vår erfaring ungår man denne gjenforhandling vil det ikke oppstå tap av forbindelsen til eksternt skrivebord. Din Router / Firewall skal derfor settes opp til under VPN forbindelsens Security Association Lifetime, Time = 24 Traffic Volume = 2147483647 kBytes.

Med disse innstillinger er det vår erfaring at du for en stabil forbindelse, kort innlogging, samt mest stabil skriver installasjon til Picasso. Har du, eller din tekniker, ikke mulighet for å kunne sette opp dette, gir AK Techotel gjerne et tilbud på å utføre arbeidet.