PICASSO CRM/MIS

Et samlet verktøy for detaljert og grafisk salgsstatistikk, kunderegister og markedsføring

CRM
Picasso Pro har et integrert «Customer Relations Management» system – CRM. 

Hver gang du oppretter reservasjoner i Picasso lagres kunden og kundens opplysninger i Picassos CRM. Du får derfor en omfattende kundedatabase. Du kan kjøpe og importere adresser fra katalogtjenester eller hente de fortløpende fra Eniro.

Ved å trekke kundens navn til kalenderen kan du enkelt se hva som er avtalt med kunden i ToDo.

Uttrekk av kundedata
For å få god nytte av kunderegisteret må du kunne få dataene presentert på en oversiktlig måte. I Picasso har du mange valgmuligheter når det gjelder uttrekk fra kundedatabasen. Du kan bruke listene til fletting i Word, lage etiketter eller masseutsendelse via Outlook og Excel.

Du kan på samme måte trekke ut Top 20 lister på gjester, firmaer og byråer sortert på ulike kriterier.


MIS
CRM delen inneholder også et komplett ‘Market Information System’ – MIS.

Hver natt teller systemet opp verdien av alle reservasjoner og presenterer det grafisk i omsetning, gjestedøgn og personer. Kort sagt forteller MIS hvordan kommende sesong ser ut.

Skriv til oss på techotel@techotel.no hvis du vil hør mer om Picasso CRM / MIS