PICASSO ONLINE EIERBOOKING

Et praktisk verktøy for feriesteder som forvalter boliger som eies av privatpersoner. Modulen gjør at eierne kan bestille sine egne hus på nettet innenfor avtalte begrensninger.

Investering og drift
Privatpersoner investerer i et bestemt sommerhus og blir således eier av det. Feriesenteret tar sig til gjengjeld av den praktiske drift, administrasjon og ikke minst utleie av huset. For disse oppgaver får feriesenteret for det første kjøpesummen for sommerhuset samt en del av leie-inntektene.
Eieren får utover en del av leie-inntektene, rett til å booke huset gratis et antall uker i året. Antall uker og når i sesongen det er tillatt avtales innbyrdes.

Eierne booker deres egne hus
For å forenkle administrasjonen av eiernes bestilling av eget hus har vi automatisert hele Picasso Online Eierbooking. Eieren får en pålogging som tillater ham å leie produktet innenfor avtalte begrensninger og til en pris av 0, – kr. Feriestedet kan se bookingen i Picasso og huset er automatisk låst for andre leietakere i den gitte perioden.

Skriv til oss på techotel@techotel.no hvis du ønsker å høre mer om Picasso Online Eierbooking