PICASSO ONLINE GAVEKORT

Øk salget ditt ved å tilby Online Gavekort og betaling på nett.

Med Picasso online gavekort modul kan du tilby kjøp av gavekort på hotellets hjemmeside. Det er mulig å få gavekort modulen tilpasset til hotellets profil med tanke på grafikk, tekst, ordlyden og generell utforming. Kunden kan sende gavekortet til seg selv eller direkte til mottakeren og betale på nett. Kundeinformasjonen lagres automatisk i Picasso. 

skriv til oss på techotel@techotel.no hvis du ønsker å høre mer om gavekortmodulet.