Få innflytelse og en god sparringspartner

Profesjonell sparring
Organisasjonen vår ble etablert i 1981 og har datterselskap i Sverige, Norge og Irland. Vi har over 40 meget kompetente medarbeidere. Med så mange års erfaring vet vi mer enn de fleste om utvikling av tekniske løsninger til hoteller, konferanse- og feriesentre.

Vårt booking-, salgs- og markedsføringssystem Techotel Picasso har i flere år vært det mest solgte system i Norden. Mer enn 700 hoteller, ferie- og konferansesentre har Techotel som samarbeidspartner.

Bruk vår kunnskap
Vår erfaring kan også hjelpe deg. Du kan bruke oss som din egen utviklingsavdeling til hotellsystemet. Vi kan også være en sparringspartner og gi deg råd og veiledning hva gjelder beslutninger om nye satsninger.

 

Konstant videreutvikling og forbedring

Daglig er vi i tett dialog med våre kunder om nye behov og ønsker om utvikling. Vi har Skandinavias største utviklingsavdeling i bransjen hvor det satses ca 2 mill kroner i året på nyutvikling. Våre brukere får alle utviklingsresultater uten ekstra omkostninger i form av oppgraderinger. Våre kunders behov styrer utviklingen av Picasso.

Brukermøter
Techotel holder årlige brukermøter for alle våre kunder. I disse møtene kan man dele erfaringer, stille spørsmål, få informasjon om nyheter.
I tillegg har man mulighet til å fremme ønsker om nye funksjoner i Picasso og Appetite. Disse ønskene er utgangspunktet for systemutviklingen i Techotel. 

Erfa-møter
Våre kunder har dessuten etablert egne, populære «Erfa-møter». Det er årlige bruker- og utviklingsmøter vedr. hotellsystemet og restaurantsystemet Appetite. Erfagruppen inviterer sine deltakere selv.

Kontakt oss på techotel@techotel.no hvis du ønsker å høre mer om brukerinnflytelse og ERFA-møter