Få innflytelse og sparring

Hos Techotel tilstreber vi å være en samarbeidspartner i stedet for en leverandør.

Profesjonell sparring

Vår organisasjon ble etablert i 1981, har datterselskaper i Sverige, Norge og Irland og sysselsetter totalt rundt 40 ansatte.
Med så mange års erfaring vet vi mer enn de fleste om å utvikle tekniske løsninger for hoteller, konferanse- og feriesentre.

Vårt booking-, salgs- og markedsføringssystem, Picasso Digital, har i flere år vært det mest solgte systemet i Norden. I dag har mer enn 900 hoteller, ferie- og konferansesentre AK Techotel som samarbeidspartner for ett eller flere produkter.

Bruk vår kunnskap

Vår erfaring kan også hjelpe deg. Bruk oss som deres egen utviklingsavdeling for hotellsystemet. Vi er også her for å gi deg råd i det daglige, og som sparringspartner når du vurderer nye satsinger.

Få en innflytelse
på ditt system

Stadig videreutvikling og forbedring

Vi er daglig i tett dialog med våre kunder om nye behov og ønsker med tanke på utvikling. Vi har Skandinavias største utviklingsavdeling, hvor vi investerer ca. 2 millioner kroner per år på nyutvikling. Våre brukere får alle utviklingsresultater i form av oppgraderinger uten ekstra kostnad. Våre kunders behov bestemmer retningen for utviklingen av Picasso.

Kunnskapsdeling

Brukermøter

Techotel holder brukermøter for alle våre kunder. På disse møtene deler du erfaringer, stiller spørsmål, får informasjon om nye funksjoner og har også mulighet til å presentere ønsker om nye funksjoner i Picasso og Appetite.
Disse ønskene er utgangspunktet for systemutvikling ved Techotel.

Skriv eller ring til oss
om du vil høre mer om brukerinnflytelse