Tekniske krav

Picasso Digital er et omfattende program og har derfor noen minimumskrav til deres tekniske plattform.

Minimum Klientkrav
for å kjøre Picasso Digital

For å kjøre Picasso Digital problemfritt fra deres oppsett, er det noen minimumskrav til dem.

Utelater du et eller flere av disse kravene, kan resultatet være en ustabil bruk av Picasso i den daglige driften.

Picasso Digital installasjon fra din side består av både oppsett av VPN fra din Router/Firewall til vår. Det er viktig at denne er satt opp korrekt da VPN-forbindelsen ellers kan lukke seg, og med det forsvinner forbindelsen til Picasso Digital.

Ut over det består installasjonen av oppsett på din PC. Her finnes flere parameter som gjør at du får en stabil forbindelse når du benytter eksternt skrivebord/Remote Desktop som program for tilkoblingen til Picasso Digital.

Minimum Tekniske krav

PC / Klienten
 • Windows versjon
 • Strømstyring av PC ‘en generelt
 • Strømstyring av nettkort
 • Forhindre lokale ressurser på forbindelsen
 • Oppsett av Keep Aliv
 • Techotel supporterer ikke, av sikkerhetsårsaker, tynne klienter
 • En skjermoppløsning på minimum 1450×900 er optimalt

VPN Oppsett

Optimering av VPN forbindelsen

Dette oppsettet forhindrer en ofte satt standard på din Router/Firewall forbindelse mot vår Router/Firewall. Denne standard innstillingen gjør at arbeider du meget aktivt, eller har mange brukere, som gjør at din VPN forbindelse har stor trafikk, så vil din router innenfor en kortere tidsramme gjenforhandle VPN forbindelsen til vår Router/Firewall. Det er ikke noe galt under normale omstendigheter. Vår erfaring er at dersom en unngår denne gjenforhandlingen, så oppstår det ikke tap av forbindelsen til eksternt skrivebord. Derfor skal din Router/Firewall settes opp til under VPN forbindelsen Security Association Lifetime, Time = 86400 (tilsvarer 24 timer, settes i sekunder) Traffic Volume = 2147483647 kBytes.

Med disse innstillingene er det vår erfaring at du får en stabil forbindelse, de korteste logon tider, samt den mest stabile printerinstallasjonen til din Picasso Digital. Har du eller din lokale IT-ekspert ikke mulighet for å gjøre dette, gir AK Techotel gjerne et tilbud på å utføre arbeidet.

 

PC / Klienten

Windows Versjon

 • – Da det er erfaring og kjente utfordringer med tidligere versjoner av Windows 10, må det benyttes en versjon 1903 eller nyere. Dette skyldes at de kjente utfordringene med tidligere versjoner er at disse har hatt vanskelig med å logge på med Remote Desktop, som er den forbindelsen som brukes til Picasso Digital.
 • For å understøtte alle funksjoner som hjelper med å bære forbindelsen til Picasso Digital, må Windows versjonen være Professional eller Enterprise.

Strømstyring Generelt

 • Strømstyring på PC’en skal settes opp til å kjøre høy yteevne, dette skyldes at det i Windows ligger strømstyringsfunksjoner som stenger nettverksforbindelsen. Når dette skjer, mister du forbindelsen til Picasso Digital og eventuelt ikke lagret arbeid. Arbeidet må gjøres på nytt etter at forbindelsen til Picasso Digital er gjenetablert.

Strømstyring av Nettkort

 • Hvis man velger egenskaper på nettkortet som benyttes på Pc’en, kan man under konfigurasjonsknappen finne fanbladet Strømstyring. Windows har en standard innstilling som lukker nettkortet hvis dette ikke blir brukt. Da det ikke er noen særlig stort nettverksforbruk på en Picasso Digital forbindelse som ikke blir brukt, vil dette av nettkortet oppfattes som at det ikke blir brukt. Når det skjer vil nettkortet bli slått av og man mister forbindelsen til Picasso Digital, og samtidig arbeid som ikke er lagret. Arbeidet må gjøres på nytt etter at forbindelsen til Picasso Digital er gjenetablert.

Forhindre lokale ressurser på tilkoblingen

 • Når du bruker Tilkobling til eksternt skrivebord/Remote Desktop, er standard innstilling fra Windows at du tar med dine lokalt installerte skrivere. Det er ikke hensiktsmessig da din skriver allerede er installert i den tilkoblingen du er på vei til å bruke mot Picasso Digital. De lokalt installerte skrivere vil ofte være de samme som du får når du kobler til. Det vil si at du på to forskjellige måter får installert samme skriver, noe som gjør at det tar lengre tid å logge på, samt det kan gir store problemer med skriver installasjonen og valg av standard skriver. Derfor må haken til skrivere fjernes under fanbladet «lokale ressurser» på din tilkobling til Eksternt skrivebord.

Oppsett av Keep Alive

 • Dette er en funksjon i Windows som gjør at Windows hjelper med å holde forbindelsen i live. Funksjonen slår til i de lokale gruppe politikker (Local Group Policies). Politikken heter «Konfigurer intervall for Keep-Alive-forbindelser», den finnes under Administrative maler Windows-komponenter/ Remote Desktop Services/Vert for ekstern skrivebordsøkt/Tilkoblinger. Policy skal Aktiveres og Keep-Alive intervall settes til 30.

Kontakt oss for mer informasjon