Vi er en del av en hotellkjede – kan vi bruke Picasso?

Svar: Picassoløsningen for hotelkjeder heter Picasso Domino.

Ved hjelp av Picasso Domino kan to eller flere hoteller i samme kjede sammenlikne deres resultater, ha samme kunderegister (hvis ønskelig) og spare installasjons- og supportutgifter.
Kontakt oss for å høre mer techotel@techotel.no

Vi er et lite hotell – kan vi ha bruk for Picasso?

Svar: Picasso Light er spesialutviklet for mindre hoteller, gjestegårder og selskapslokaler.

Picasso Light inneholder alt du trenger for å drive et mindre sted. De grunnleggende modulene er de samme som Picasso Pro; Booking, Appetite, ToDo, rapportering. Modulen for organisert markedsføring, MIS, er ikke inkludert.
Kontakt oss for å høre mer på techotel@techotel.no

Kan Picasso kommunisere med andre programmer vi bruker?

Svar: Picasso kan integreres med flere andre systemer:

  • S-reservationssystemer og online via XML
  • Telefon debitering, åpne/lukke rom, vekkning og rengjøring
  • TV-systemdebitering, åpning/stengning og barnesikring
  • Sixcard/3C kredittkortsystemer
  • Nøkkelkortsystemer: Vingcard, Tesa, Salto, Timelox m.fl.
  • Prosjektstyring
  • EHF-faktura
  • Sabre
  • Eniro kundeoppslag og SMS utsendelse

Techotel utvikler hele tiden nye interfaces. Picasso er et åpent Microsoft basert system som kan kommunisere med nesten alt. Er du i tvil om Picasso kan kommunisere med dine andre systemer, send en epost til techotel@techotel.no

Hva koster Picasso?

Svar: Picasso er bygget opp av moduler og kan tilpasses dine behov.

Prisen på grunnmodulen avhenger av antall værelser eller lokaler.
Ring eller skriv til techotel@techotel.no for å få et tilbud.

Hva er Picasso?

Svar: Picasso er et samlet styringssystem, eller PMS, utviklet spesielt for hotellbransjen.

Picasso har systemer som holder orden i bookinger, planlegging, restaurant, kasse, personal, økonomi, statistikk, markedsføring og mye mer.