Release notes

Følg med på denne siden.
VI har fortløpende oppdateringer på våre produkter og utgir Release notes.

Oppdateringer
og nye versjoner

Løpende oppdateringer av programmet inngår i lisensavtalen. Våre kunder får alltid den siste versjoner av systemet uten ekstra kostnader.

Kontakt oss for mer informasjon