Serviceavtalen

Med AK Techotel’s Positiv Serviceavtale har du tilgang til 24 timers support og hotellutdannede konsulenter som kjenner hverdagen i et travelt hotellmiljø.

Tekniske Systemfeil

 • Alle feil skal meldes inn til Techotel via picassosupport@techotel.no
 • Ved kritiske/akutte systemfeil utenfor kontortid, kan Techotel Hotline benyttes 24 timer i døgnet uten ekstra kostnad.
 • Techotel er forpliktet til å starte feilretting senest 4 timer etter mottatt feilmelding. Hvis Techotel Hotline ikke svarer eller er opptatt, vennligst prøv igjen. Du har rett til hjelp innenfor 4 timer.
 • Feil av mindre alvorlig karakter, hvor systemet stadig kan benyttes som helhet, skal meldes inn til Techotel innenfor vår normale kontortid via picassosupport@techotel.no
 • Før dere ringer Techotel Hotline, skal følgende oppfylles av hotellpersonalet:
  – Forsøk å gjenstarte Picasso Server
  – Tilgang til alle innlogginger og passord
  – Tilgang til Picassoserver og Techotel router
 • Som en ekstra service i vår kontortid, yter vi gratis telefonhjelp ved installasjon av nye versjoner.
 • Nytt personale på hotellet skal alltid gjennomgå Techotel Positiv Serviceavtale.
 • Techotel’s personale er forpliktet til alltid å være høflige, positive og hjelpsomme.

Betjening av systemet

 • Serviceavtalen dekker ikke hjelp til betjening av systemet.
 • Hotellet er ansvarlig for at medarbeidere er grundig satt inn i systemet.
 • Som ekstra service tilbyr Techotel gratis telefonhjelp til betjening av systemet, på alle ukedager mellom 08.00-12.00 (fredag 09.00-12.00), forutsatt at det er en ledig konsulent til stedet.
 • Etter klokken 12.00 vil assistanse til betjening av systemet bli fakturert med kr. 1 235,- per påbegynte time. Kontoret stenges klokken 16.00 (15.00 fredager) hvoretter telefonisk henvendelse henvises til Hotline.
 • Techotel Hotline er kun beregnet for systemfeil, så oppringinger vedr. betjening av systemet vil bli fakturert med kr. 2470,- per påbegynte time. Andre henvendelser til Techotel Hotline blir fakturert med kr. 2470,- så lenge henvendelsen ikke gjelder teknisk feil i Picasso eller andre produkter levert av Techotel.
 • AK Techotel er forpliktet til å nøye gjennomgå situasjonen før vi fakturerer for hjelp til betjening på Hotline. AK Techotel fakturer kun for å holde vår Hotline ledig slik at vi kan yte en rask service ved kritiske systemfeil, da vi er forpliktet til å starte feilretting innenfor 4 timer etter mottatt oppringing.