Picasso
Digital Light

Booking- og salgskalender
for mindre hoteller og selskapsbedrifter

Dere opplever hvor raskt og enkelt det er å booke rom, lokaler, sende bekreftelser m.m.

Rombooking

Techotel Picasso Digital Light er intuitiv og lett å jobbe med. Velg datoen i kalenderen, marker romtype eller romnummer de datoer du ønsker å reservere rommet og reservasjonen er opprettet. Picasso Digital sender bekreftelse via Word eller Outlook. Kundens adresse flettes inn og systemet utskriver og arkiverer bekreftelsen.

Velg en dato i kalenderen og Picasso Digital endrer samtlige oversikter i systemet til valgte dato. Se på de aktuelle oversikter med gjesters navn og hvor lenge de skal bo. Ønsker du å endre ankomst- eller avreisedato, dra lett bookingen til den valgte datoen i kalenderen.
Fargene i oversikten indikerer om reservasjonen er bekreftet, gjesten ankommet eller avreist.

Lokalebooking

Picasso Digital Light gjør det til en lek å booke møter. Dere har alltid en kalender for hånden. Book servering via forutbestemte pakker/produkter eller ved å legge direkte inn i feltet for arrangement.

Picasso Digital viser en oversikt over hva slags AV-utstyr som er ledig før dere booker det. Velg dato, trekk bortover i lokaleoversikten og reservasjonen er opprettet. Oversikten er oppdelt i minutter og timer.

Hvordan større indtjening?

Hvordan større inntjening?
Ved å få mer ut av tiden deres!
Noen eksempler fra Picasso Digital:

 • Yield Management til optimering av rompriser
 • Salgsoppfølgingssystem med direkte fletting til Word
 • Internettbooking til gode priser
 • Faktura, Miljø- og avbestillingstillegg
 • Funksjoner ligger alltid for hånden når man har bruk for dem
 • Bekreftelser og salgsbrev trekkes inn i Outlook, Word eller Excel ved et museklikk
 • Oversiktlige lister og regninger

Rapporter

Picasso Digital Light tilbyr et stort utvalg av rapporter:

Velg en rapport med et museklikk og dra bortover til en dato i kalenderen. Picasso Digital Light viser rapporten for den valgte dato på skjerm, skriver den ut eller sender den via Outlook.

 • Ankomst-, rengjørings og avreiselister
 • Beleggstatistikk og SSB statistikk
 • Depositum og provisjonslister
 • En samlet ukeplan over arrangementer
 • Tydelige servitør- og kjøkkenlister
 • Detaljert konferanseoversikt
 • Rengjørings- og mangellister m.m.

Tekniske data

Picasso Digital er bygget opp rundt Microsoftstandarder som:

• MS Word
• MS Excel
• MS Outlook
• MS Windows 10/11
• MS SQL Server ver. 2016
• MS terminalserver ver. 2019

Overstående er registrerte trademarks som tilhører Microsoft

Skriv eller ring til oss
om du vil høre mer om Picasso Digital Light