Picasso online eier-booking

Et praktisk verktøy for hotell og feriesentre som forvalter fritidsboliger eid av privatpersoner

Modulen lar eiere booke sin egen fritidsbolig online innenfor avtalte restriksjoner. Mange steder i Norge har både hotell og privatpersoner sett fordelen med å samarbeide om tilbudet av feriehus, leiligheter eller hytter.

Investering og drift

Privatpersoner investerer i en bestemt fritidsbolig og blir dermed eier av den. Hotellet, eller feriesenteret, på sin side tar seg av den praktiske driften, administrasjonen og ikke minst utleie av enheten. For disse oppgavene får hotellet først kjøpesummen for sommerhuset samt deler av leieinntektene.
I tillegg til deler av leieinntektene får eieren rett til å booke huset gratis i et antall uker i året. Antall uker og når i sesongen det er tillatt avtales gjensidig.

Eierne booker sin egen bolig
For å lette administrasjonen av eiernes bestilling av egen bolig, har vi automatisert alt i Picasso Online Eierbooking.
Eieren får en pålogging som gir ham tilgang til eierens produkt innenfor avtalte restriksjoner og til en pris på 0 kr.

Alt henger sammen med Picasso
Hotellet eller feriesenteret kan se bestillingen i Picasso og enheten er automatisk stengt for andre leietakere i den gitte perioden.
Via CSS-styling har du muligheten til å få din online booking til å matche designet på hjemmesiden din.

Skriv eller ring til oss
hvis du vil høre mer om Picasso online eier-booking