GDPR DRIFT

Når GDPR først er trådt i kraft og dere har foretatt alle de innledende handlinger med å innhente samtykker fra deres gjester, skal overholdelsen av GDPR inkorporeres i den daglige driften. GDPR drift delen starter når dere aktiverer anonymiseringen av deres gjester. Dvs. når dere sørger for at alle tidligere gjester som ikke har samtykket til å bli lagret, blir anonyme OG alle fremtidige gjester som ikke gir deres samtykke innen en på forhånd angitt tidsgrense, vil bli anonymisert. Det gjøres samlet et sted når dere er ferdige med å innsamle samtykker.

Åpne -> Hotelsetup -> Basic -> GDPR

Her aktiveres anonymiseringen. Når anonymiseringen er aktivert vil Picasso begynne å anonymisere persondata under nattkjøringen.
Merk at anonymisert gjestedata ikke kan gjenskapes!!!

FOR FREMTIDEN

Når anonymiseringen er aktivert vil følgende tre i kraft for ettertiden:

Når en gjest oppretter en reservasjon uansett om det er ved å booke online, eller reservasjonen opprettes i Picasso, mailer Picasso automatisk en GDPR mail til gjesten. E-posten inneholder teksten fra Picasso Hotelsetup -> Basic -> E-mails.

Dere vil selv kunne velge om denne e-posten skal automatisk sendes f.eks. dagen etter bestillingen, 1 dag før ankomst etc.

E-posten inneholder en link til gjestens personlige ‘samtykke-side’. Her kan gjesten git tilsagn til at hans/hennes personlige data kan lagres i gjestekartoteket. Først ved tilsagn hertil lagres dette i Picasso.

Se også:

Generell side om GDPR

GDPR instruksjoner

GDPR FAQ