Ring og hør mer
eller få et godt tilbud:
Tlf: 66 77 69 05

Som Picasso Digital-bruker har du alltid tilgang til siste versjon av programmet.
Med Nordens største utviklingsavdeling innen hotelldrift er Picasso Digital i stadig utvikling.
Vi tilpasser og optimerer Picasso Digital kontinuerlig i dialog med våre kunder.
Picasso Digital 12 vil fokusere på innovasjon, digitalisering og kunstig intelligens og forventes ferdigstilt rundt sommeren 2024.

Alle Picasso Digital kunder har gratis tilgang til den nyeste versjonen.

Picasso Digital består av 130 nye funksjoner utviklet etter ønske fra vår store kundekrets.

Eksempler på nyheter fra versjon 12:

  • Billett- og kortsystem til booking og administrasjon av events, konserter, messer, kongresser, foredrag m.m.
  • Fordelssystem til hotellets gjester som skaper mersalg og gjenbesøk
  • Integrasjon med Myhotelshop

Mona AI er, som alltid, sentral i Picasso Digital-vers. 12.
Som digital assistent hjelper hun deg med å håndtere digitale serviceoppgaver for dine gjester.

Lyst til å høre mer om Picasso Digital?

Vil du høre mer om Picasso Digital kan være noe for deg? Fyll ut feltene, så kontakter vi deg så raskt som mulig.

Techotel Norge AS | Stasjonsveien 18 | NO-1396 Billingstad |  Tel: 66 77 69 00 | www.techotel.no | techotel@techotel.no

Kontakt:  Vidar Borgen (+47) 66 77 69 05 vb@techotel.no

Picasso Digital er det mest solgte Hotel Management systemet i Danmark, Norge og Sverige. Siden lanseringen i 2002 har vi installert 941 systemer.

logoalene-teal.png

Techotel Norge AS | Stasjonsveien 18 | NO-1396 Billingstad |  Tel: 66 77 69 00 | www.techotel.no | techotel@techotel.no

Kontakt: Vidar Borgen (+47) 66 77 69 05 vb@techotel.no

Picasso Digital er det mest solgte Hotel Management systemet i Danmark, Norge og Sverige. Siden lanseringen i 2002 har vi installert 941 systemer.

Som Picasso Digital-bruker har du alltid tilgang til siste versjon av programmet.
Med Nordens største utviklingsavdeling innen hotelldrift er Picasso Digital i stadig utvikling.
Vi tilpasser og optimerer Picasso Digital kontinuerlig i dialog med våre kunder.
Picasso Digital 12 vil fokusere på innovasjon, digitalisering og kunstig intelligens og forventes ferdigstilt rundt sommeren 2024.

Alle Picasso Digital kunder har gratis tilgang til den nyeste versjonen.

Picasso Digital vers. 12 består af 130 nye funktioner udviklet efter ønske fra vores store kundekreds.

Eksempler på nyheder fra vers. 12:

  • Billet og Kort system til booking og administration af events, koncerter, messer, kongresser, foredrag  m.v.
  • Fordelssystem til hotellets gæster, der skaber mersalg og genbesøg.
  • Integration med Myhotelshop

Mona AI er som altid central i Picasso Digital vers. 12.
Som digital assistent hjælper hun dig med at varetage digitale service opgaver overfor dine gæster.

Lyst til å høre mer?

Vil du høre mer om Picasso Digital kan være noe for deg? Fyll ut feltene, så kontakter vi deg så raskt som mulig.

Picasso Digital er det mest solgte Hotel Management systemet i Danmark, Norge og Sverige. Siden lanseringen i 2002 har vi installert 941 systemer.

Kontakt:  Vidar Borgen
(+47) 66 77 69 05
vb@techotel.no

Techotel Norge AS | Stasjonsveien 18 | NO-1396 Billingstad |  Tel: 66 77 69 00 | www.techotel.no | techotel@techotel.no